Algemene aanpak

In de behandeling vertrek ik vanuit mijn kennis en ervaring in de gedragstherapie, gedragsanalyse en ACT. Elke interventie zal afgeleid zijn uit degelijk wetenschappelijk onderzoek. Centraal in de therapie staat de mens in zijn omgeving. Iedere behandeling is een behandeling op maat, passend binnen de leefwereld van de patient en aangepast aan zijn/haar specifieke noden.

Kinderen

Bij de behandeling van kinderen primeert samenwerking met de ouders, des te meer als het om erg jonge kinderen gaat. Ik tracht dan de ouders te helpen de omgeving van het kind te veranderen door opvoedingstips, specifieke structuurveranderingen en psycho-educatie.

Naarmate het kind ouder is en over meer zelfinzicht beschikt is individuele therapie mogelijk, steeds aangepast aan het ontwikkelingsniveau. Ook bij oudere kinderen blijft betrokkenheid van de ouders erg belangrijk.

Personen met een verstandelijke beperking

Ook bij personen met een verstandelijke beperking is samenwerking met ouder, vertrouwenspersoon of voogd des te belangrijker naarmate de beperking ernstiger is.

Therapieduur

Ik streef naar een maximum therapieduur van 10 sessies, doch dit is sterk afhankelijk van het probleem waarmee u komt. De één is geholpen met een eenmalig advies, de ander heeft misschien begeleiding op langere termijn nodig. Om wachtlijsten in de zorgsector tegen te gaan, zal therapie nooit langer duren dan nodig. Na iedere sessie evalueren we de voortgang en de zin van therapie. Kan ik niet helpen, zal ik dit ook aangeven en doorverwijzen.

Opvoedingsondersteuning/pedagogisch advies

Naast individuele behandeling kunt u ook bij mij terecht voor opvoedingsondersteuning of pedagogisch advies.
Bij opvoedingsondersteuning ga ik samen met de ouders een concrete aanpak uitwerken om de opvoeding in de goede richting te sturen en deze aanpak mee begeleiden in de uitvoering.
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een (eenmalig) pedagogisch advies bij vragen over de opvoeding.

Huisbezoeken

Buiten afspraken in de groepspraktijk is er ook de mogelijkheid dat ik tot bij u kom. Het grote voordeel van zulke huisbezoeken is dat het kind meestal meer op zijn gemak is in zijn vertrouwde omgeving. Op deze manier krijg ik een realistischer beeld en kan ik adequater observeren. Bovendien krijg ik bij een huisbezoek een zicht op de dagelijkse omgeving waarin iemand functioneert, wat een meerwaarde biedt op het vlak van zoeken naar mogelijke oplossingen. Tevens hoeft u minder tijd vrij te maken in het al te hectische leven van tegenwoordig.

Contactformulier >>