Kinderen en jongeren (0-18 jaar)

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht voor uiteenlopende problemen die de persoonlijke ontwikkeling in gedrang kunnen brengen.
Het kan dan gaan om:

  • probleemgedrag (zoals opstandigheid, duimzuigen, woedeuitbarstingen enz.)
  • sociale problemen (zoals pesten, assertiviteitsproblemen, sociale fobie enz.)
  • eet-en slaapproblemen
  • zindelijkheidsproblemen
  • autisme
  • depressie
  • ADHD
  • angst
  • tics
  • ...

Ouders

Het opvoeden van kinderen is niet altijd vanzelfsprekend. Gedurende de ontwikkeling botst ieder ouder wel eens op problemen met hun kinderen. In de meeste gevallen zijn de ouders voldoende uitgerust met opvoedingsstrategieën om deze het hoofd te bieden. Sommige problemen kunnen echter zo hardnekkig zijn dat je als ouder niet langer weet hoe met het gedrag van je kind om te gaan.

Wanneer je als ouder vastloopt in de opvoeding van je kind of je merkt veranderingen in het gedrag van je kind en je twijfelt of dit gedrag normaal is voor zijn leeftijd, dan wel zijn ontwikkeling ten goede komt, kunt u steeds bij mij terecht. Dan bekijken we hoe we samen tot een haalbare oplossing kunnen komen.

Personen met een verstandelijke beperking

Personen met een verstandelijke beperking hebben vaak dezelfde problemen als personen zonder deze beperking, toch hebben ze meestal nood aan een aangepaste aanpak. Het is belangrijk dat ze kunnen praten met iemand die ervaring heeft in het werken met deze specifieke doelgroep en vooral ook de expertise heeft om psychische problemen te onderscheiden van hun normaal gedrag.

Echter ook voor meer handicapspecifieke problemen kunnen ze bij mij terecht. Het kan dan gaan om het leren voor zichzelf zorgen bij mensen die tot nog toe afhankelijk waren van bijvoorbeeld de ouders, om het elimineren van autodestructief of agressief gedrag of om het aanleren van vaardigheden zoals gepaste communicatie en sociale omgang.

Contactformulier >>